Volop toekomst voor boerenbedrijf

2015-02-17 - Olf en Geesje Meijerink

Olf en Geesje Meijerink van nieuwbouw naar buitengebied Wezuperbrug

 

‘Ik ben geen boer geworden om daarmee het familiebedrijf voort te zetten, maar omdat de vrijheid van ondernemen mij erg aanspreekt. Ik heb na mijn studie aan de Hogere Landbouwschool besloten om de boerderij van mijn ouders over te nemen, want ik zag en zie volop toekomst in het boerenbedrijf.’ Aan het woord is de 44-jarige Olf Meijerink. Samen met zijn vrouw Geesje (43) en de dochters Ellen (12) en Iris (10) maakte hij drie jaar geleden de overstap vanuit een nieuwbouwwoning in Aalden naar de woonboerderij aan het Oranjekanaal ZZ 15 in Wezuperbrug.

Olf en Geesje weten uit welk hout je gesneden moet zijn om boer te kunnen zijn. ‘Boer word je niet, dat ben je!’ zegt Olf met een glimlach. ‘Mede door mijn opa en oma en mijn ouders Rikus en Jantje, hebben wij hier een mooi bedrijf met goede toekomstmogelijkheden.’ Dat was voor Olf ook de reden om de stap te maken. ‘Als ik hier niet kan “boeren”, dan hoef ik daarvoor niet naar een andere provincie of te emigreren. Het is hier of nergens. Mede doordat mijn vader (69) nog dagelijks op de boerderij actief is, kan ik mijn werkzaamheden op de boerderij nog combineren met een baan als boekhouder bij Flynth Accountants en Adviseurs. Geesje werkt bij de NAM in Assen. De combinatie van die twee dingen zorgt ervoor dat we volgens een strakke planning werken, maar het is ons tot nu toe altijd gelukt.’

Olf en Geesje blikken met een goed gevoel terug op de verhuizing van Aalden naar Wezuperbrug. ‘Wij hebben vanaf 1997 met veel plezier aan de Valsakker en later nog een ruim een jaar aan de Stobakker in Aalden gewoond, maar voor mij was er altijd het idee ooit terug te keren naar de boerderij in Wezuperbrug’, zegt Olf. Als ondernemer hoefde hij niet meteen in het diepe te zwemmen. Olf groeide de afgelopen jaren langzaam in het bedrijf via een maatschap met zijn ouders. ‘Een mooi en waardevol leerproces.’

Wezuperbrug kende voor Olf weinig verrassingen. Hij is er op 3-jarige leeftijd komen wonen. Anders was dat voor Geesje en de beide dochters. ‘Door de verhuizing in 2013 werden de rollen van het reizen omgedraaid. Voorheen ging ik elke dag op en neer vanuit Aalden naar Wezuperbrug, nu heeft Geesje die taak op zich genomen door meestal met de kinderen op en neer te rijden naar school, bezoek van sportactiviteiten en vriendinnen. Vanaf de eerste dag waren we echter op onze plek, ook al omdat het voor ons gezin uiteraard geen nieuw terrein was. De boerderij is voorafgaande aan de verhuizing naar eigen inzicht verbouwd en dat gaf direct een “thuis” gevoel.’

Olf en Geesje hebben een gemengd melkvee-/akkerbouwbedrijf met ongeveer 75 melkkoeien en 60 stuks jongvee. Ze verbouwen naast gras en maïs, als voer voor de koeien, ook nog zetmeelaardappelen, gerst en rogge op 90 hectare grond. ‘In de nabije toekomst willen wij doorgroeien naar 80-90 melkkoeien, welke ook in de bestaande ligboxenstal gehuisvest kunnen worden. Grote bouwplannen hebben wij niet. Wel staat het aanpassen en moderniseren van de jongveestalling en de machineberging op het programma. Dat geldt ook voor het renoveren van de asbestdaken van de oude stallen en eventueel aanbrengen van zonnepanelen.’

De melkveehouderij is door het wegvallen van het melkquotum volop in beweging. Ziet Meijerink dat als een kans of als een bedreiging? ‘Door het wegvallen van het melkquotum is een grote stijging van de melkproductie ontstaan. Daarnaast is de vraag naar melkproducten afgenomen. Dat heeft er toe geleid dat de melkprijs op dit moment laag is. Er zal op korte termijn een besluit moeten worden genomen over de fosfaat-/mestwetgeving in Nederland om een verdere groei van het aantal melkkoeien in Nederland tegen te gaan. Door een financieel gezonde basis en de risicospreiding middels een akkerbouwtak zien wij voor ons bedrijf nog volop kansen voor de toekomst.’

Bijschrift foto: Olf en Geesje Meijerink bouwen samen met hun dochters Ellen en Iris op de boerderij in Wezuperbrug aan een mooie toekomst. (Foto: Jos Grootscholten)

Bron: Oes Eig’n Kraantien

Gedeeld

Plaats een reactie

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *