Zeven extra windmolens in gemeente Coevorden

Raad stemt in met zeven windmolens

De gemeenteraad is afgelopen dinsdagavond akkoord gegaan met de plaatsing van zeven extra windmolens: vier in Weijerswold en drie in de nabijheid van het Europark. De gemeente Coevorden voldoet daarmee aan de opgave van de provincie Drenthe om minimaal 40 MegaWatt aan windenergie te realiseren.

Niet iedere fractie ging van harte akkoord. Derk ten Berge van BBC2014: ‘Wij willen geen windmolens. Maar als wij niet beslissen, wordt voor ons beslist.’

Tijdens de onlangs gehouden bijeenkomst van de klankbordgroepen kwam naar voren, dat Duitsland plannen heeft om de windmolens nabij Weijerswold te vervangen door exemplaren van maar liefst 240 meter hoog. Wethouder Jeroen Huizing liet weten dat de gemeente Coevorden en de provincie Drenthe bij de plannen worden betrokken. Er zou nog geen vergunning zijn aangevraagd.

Na dit proces start de gemeente de planologische procedure die nodig is om windturbines mogelijk te maken. Realisatie kan mogelijk gemaakt worden door een nieuw bestemmingsplan of door een uitgebreide omgevingsvergunning met een daaropvolgende reguliere omgevingsvergunningsprocedure. Deze laatste zinsnede werd toegevoegd door een motie van het PAC die werd ondertekend door BBC2014, VVD en PvdA en daardoor werd aangenomen.  (Bron: Coevorden HuisAanHuis)

Gedeeld

Plaats een reactie

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *