Fractie BBC2014:

Ferry Booij
Fractievoorzitter
fbooij@raadcoevorden.nl
Henk Mulder
Vice-fractievoorzitter
hmulder@raadcoevorden.nl
Erik Holties
Fractielid
eholties@raadcoevorden.nl
Jan Hooge
Fractielid
jhooge@raadcoevorden.nl
Hans Kamps
Fractielid
hkamps@raadcoevorden.nl
Thieno Nijenbanning
Fractielid
tnijenbanning@raadcoevorden.nl
Ton Soppe
Fractielid
tsoppe@raadcoevorden.nl
Jenny Streur
Fractielid
jstreur@raadcoevorden.nl
Jan Tempels
Fractielid
jtempels@raadcoevorden.nl
Steven Stegen
Wethouder
s.stegen@coevorden.nl
Beatrix Copier
Fractieondersteuner
info@bbc2014.nl

Naam

Functie

Portefeuille

Contactgegevens

Ferry Booij Fractievoorzitter   fbooij@raadcoevorden.nl
Henk Mulder Vice-fractievoorzitter Wonen en leefbaarheid
Mobiliteit
hmulder@raadcoevorden.nl
Erik Holties Fractielid Financiën
Sport
eholties@raadcoevorden.nl
Jan Hooge Fractielid Sociaal Domein:
Participatiewet
Jeugd
jhooge@raadcoevorden.nl
Hans Kamps Fractielid Ruimtelijke Ordening beheer openbare ruimten
Openbare orde en veiligheid
hkamps@raadcoevorden.nl
Thieno Nijenbanning Fractielid Sociaal Domein: werk en inkomen
Economie, toerisme en werkgelegenheid
tnijenbanning@raadcoevorden.nl
Ton Soppe Fractielid Milieu (water en groen klimaat)
Onderwijs
tsoppe@raadcoevorden.nl
Jenny Streur Fractielid Sociaal Domein:
algemeen/integraal beleid
WMO/AWBZ
Volksgezondheid
jstreur@raadcoevorden.nl
Jan Tempels Fractielid Bestemmingsplan buitengebied
Kunst en cultuur
Grondbedrijf/vastgoed
jtempels@raadcoevorden.nl
Beatrix Copier Fractieondersteuner Secretariaat info@bbc2014.nl

Gedeeld