Fractie

De fractie van BBC2014, bestaande uit 9 leden, werkt aan de doelen in het verkiezingsprogramma.

 

Naam

Functie

Portefeuille

Contactgegevens

Ferry Booij fractie-
voorzitter
fbooij@raadcoevorden.nl
Erik Holties Vice-voorzitter en penningmeester Financiën
Sport
eholties@raadcoevorden.nl
Jan Tempels fractielid Bestemmingsplan buitengebied
Kunst en cultuur
Grondbedrijf/vastgoed
jtempels@raadcoevorden.nl
Jan Hooge fractielid Sociaal Domein:
Participatiewet
Jeugd
jhooge@raadcoevorden.nl
Hans Kamps fractielid Ruimtelijke Ordening beheer openbare ruimten
Openbare orde en veiligheid
hkamps@raadcoevorden.nl
Henk Mulder fractielid Wonen en leefbaarheid
Mobiliteit
hmulder@raadcoevorden.nl
Thieno Nijenbanning fractielid Sociaal Domein: werk en inkomen
Economie, toerisme en werkgelegenheid
tnijenbanning@raadcoevorden.nl
Ton Soppe fractielid Milieu (water en groen klimaat)
Onderwijs
tsoppe@raadcoevorden.nl
Jenny Streur fractielid Sociaal Domein:
algemeen/integraal beleid
WMO/AWBZ
Volksgezondheid
jstreur@raadcoevorden.nl
Beatrix Copier fractieondersteuner Secretariaat info@bbc2014.nl
Gedeeld