TSN Thuiszorg

Schriftelijke vragen BBC2014 inzake faillissement TSN beantwoord

De fractie van BBC2014 heeft aan portefeuillehouder Joop Brink schriftelijke vragen gesteld over het faillissement van TSN. De partij wilde meer duidelijkheid over de exacte gevolgen voor de zorgverlening en de belangenbehartiging van de medewerkers van de thuiszorgorganisatie.

BBC2014 maakt zich zorgen over het waarborgen van de kwaliteit van de zorg en de positie van de medewerkers van TSN.

De gestelde vragen en ontvangen antwoorden luiden als volgt:

  • Hoeveel kost het de gemeente als we het TSN tarief aanhouden en deze mensen via buurtzorg overnemen? Antwoord: Buurtzorg vraagt een vergoeding van 10% van de omzet van TSN in 2015, in Coevorden bedraagt deze vergoeding ongeveer € 230.000,-.
  • Hoe groot is de vergoeding van de staatssecretaris? Antwoord: Met de vergoeding van de staatssecretaris wordt geduid op de HHT-middelen. Deze middelen zijn in Coevorden reeds besteed aan hulp bij het huishouden.
  • Wordt er door de gemeente extra inspanning geleverd om te zorgen dat zoveel mogelijk voormalige medewerkers van TSN aanspraak kunnen maken op werk tegen goede arbeidsvoorwaarden? Antwoord: Wij proberen hier zo veel mogelijk in te faciliteren. De medewerkers kunnen solliciteren bij de nieuwe zorgaanbieders. In onze contractering eisen wij dat de Thuiszorg CAO gehanteerd wordt voor hulp bij het huishouden en de Schoonmaak CAO voor schoonmaakhulp. Indien medewerkers gebruik maken van de ‘regeling dienstverlening aan huis’ hanteren we een zodanig tarief dat medewerkers in staat zijn om zich vrijwillig te verzekeren voor bijvoorbeeld de ziektewet of de werkloosheidswet.
  • Wordt er door de gemeente extra inspanning geleverd om te zorgen dat de bestaande relatie tussen cliënt en medewerker wordt voortgezet in de nieuwe situatie? Antwoord: De medewerkers worden geïnformeerd door de nieuwe zorgaanbieders over de mogelijkheden om in dienst te treden bij de nieuwe zorgaanbieder van de cliënt. We proberen hier zoveel mogelijk in te faciliteren, hierbij zijn we echter ook afhankelijk van de medewerking van TSN.
  • Zijn de wensen van de cliënt hierin bepalend? Antwoord: De wensen van de cliënten worden zo veel mogelijk meegenomen. Uiteindelijk bepaalt de zorgaanbieder welke medewerkers worden aangenomen. Dit is bedrijfsvoering waar de gemeente zich niet in kan mengen.

Gemeenten hebben woensdag jl. moeten besluiten of ze ingaan op het overnamebod van Buurtzorg op delen van het wankele TSN Thuiszorg. Dat heeft een medewerker van bewindvoerder Jacques Daniels maandag jl. bevestigd na berichtgeving in het AD.

Aanvankelijk was het de bedoeling dat gemeenten dit besluit uiterlijk maandag zouden nemen, maar omdat veel raadsvergaderingen pas dinsdag zouden plaatsvinden werd de deadline verschoven naar woensdag. De bewindvoerders van TSN en vakbond FNV staan achter de plannen, maar de branche is kritisch.

TSN was de grootste thuiszorgorganisatie van Nederland. Het bedrijf kwam echter in financiële nood. Het probeerde de lonen van medewerkers eenzijdig te verlagen, maar werd door de rechter teruggefloten. Eind november kreeg het bedrijf uitstel van betaling.

(Bron: nu.nl)

Gedeeld

Plaats een reactie

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *