Sectorplan Vierkant voor werk

Sectorplan “Vierkant voor werk” goedgekeurd.

‘Het sectorplan ‘Vierkant voor werk’ van de gemeenten, provincie, UWV en vakbonden uit de arbeidsregio Drenthe en de gemeente Hardenberg is voor in totaal 6 miljoen euro goedgekeurd.

Minister Lodewijk Asscher maakte vandaag bekend dat hij hiervoor 3 miljoen euro beschikbaar stelt. De werkgevers, vakbonden, maar ook de provincie Drenthe en de deelnemende gemeenten investeren zelf samen ook 3 miljoen euro.

In dit plan wordt gebruik gemaakt van Brug-WW met baangarantie voor één jaar. Zo worden negenhonderd werkzoekenden en met ontslag bedreigde werknemers aan de slag geholpen in beroepen waar een tekort is aan werknemers. Tenminste negentig procent van de mensen die zijn (om)geschoold krijgen ook daadwerkelijk een baan bij een nieuwe werkgever. Een deel daarvan zal ook over de grens in Duitsland aan de slag gaan. In de regio Zuid-Drenthe en Hardenberg is vooral vraag naar medewerkers in de technische beroepen zoals de metaal en bouw. Het werkloosheidspercentage is hoog in de regio en er zijn relatief veel laag opgeleiden terwijl werkgevers in toenemende mate vacatures hebben op mbo+-niveau.

Minister Asscher vindt het belangrijk dat partijen in sectoren en regio’s met elkaar samenwerken in het bestrijden en voorkomen van werkloosheid. In totaal is 600 miljoen euro uitgetrokken voor de begeleiding van werk naar werk en het voorkomen van werkloosheid door bijvoorbeeld omscholing. In de derde aanvraagperiode voor de sectorplannen zijn inmiddels vijftien aanvragen voor ruim vijftig miljoen aan plannen ingediend. Op die manier willen werkgevers en vakbonden mensen aan de slag houden of aan nieuw werk te helpen.

Tot nu toe zijn meer dan honderdtwintig aanvragen ingediend over alle drie de aanvraagperiodes. Werkgevers en vakbonden kunnen hun plannen nog tot en met 15 september 2015 indienen.

Bron: DvhN 27 augustus 2015
Gedeeld

Eén reactie op “Sectorplan “Vierkant voor werk” goedgekeurd.

 1. Als we het dan toch over werk gaan hebben: grensoverschrijdend werk is er ook.
  Dit artikel is van Bert Bouwmeester, u weet wel, de Raadsaanvoerder en is te lezen in VNG Magazine nr. 2 van 2016.

  Rijk erkent grensproblematiek met sectorplan

  Auteur: Bert Bouwmeester, burgemeester Coevorden

  De arbeidsmarkt houdt bij de grens op. Nog geen 2 procent van de bevolking in de grens­regio werkt aan de andere kant van de grens. Het ­on­langs door het Rijk goed­gekeurde sectorplan Grenzeloos werken is een erkenning van deze problematiek, vindt Bert Bouwmeester, burgemeester van Coevorden.

  In het Duitse deel van de grensstreek bij Emmen-Coevorden-Hardenberg zitten bedrijven verlegen om goede arbeidskrachten. Er zijn maar liefst 1800 vacatures terwijl in de Nederlandse grensstreek een schrijnende werkloosheid heerst. Er ligt dus een enorme kans voor de arbeidsmarkt. Toch lukt het in de praktijk niet om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Met het sectorplan Grenzeloos werken willen werkgevers, provincies, gemeenten, UWV en vakbonden het gemakkelijker maken om werkzoekenden aan een baan over de grens in Duitsland en België te helpen. Het Rijk heeft hiervoor nu ruim 4,9 miljoen euro beschikbaar gesteld. Daarmee kunnen achthonderd mensen over de grens met Duitsland of België van werk naar werk of van werkloosheid naar werk worden begeleid. Dat geld kunnen we inzetten voor bijvoorbeeld aanvullende scholing of voor persoonlijke begeleiding. Die begeleiding is nodig, want werkzoekenden zien vaak door het woud van regels het bos niet meer. Na alle bezuinigingen van het Rijk op de persoonlijke dienstverlening zijn wij blij dat landelijke politici die noodzaak erkennen.

  Barrières
  Met scholing en persoonlijke begeleiding alleen zijn we er echter niet. De problematiek is groter. Denk aan cultuurverschillen, maar ook aan diploma’s die niet worden erkend, verschil in salariëring, hypotheekrentes die niet kunnen worden afgetrokken, een gat in de AOW-opbouw, onvoldoende beheersing van de Duitse taal, extra verzekeringen, geen reguliere busverbinding. Allemaal barrières voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Als burgemeester van de grensgemeente Coevorden ken ik de gevolgen van deze barrières. Het sectorplan kan die niet allemaal uit de weg ruimen.

  Onlangs konden vier werkzoekenden uit onze gemeente via een Duits uitzendbureau aan de slag bij een Duits bedrijf net over de grens. Na enige tijd werd het uitzendbureau gebeld door de directeur. De ervaringen met deze mannen waren uitstekend, maar toch vroeg het bedrijf om andere kandidaten omdat de diploma’s niet werden erkend in Duitsland. De risico’s waren te groot.

  Europees, nationaal en lokaal
  Om iets te bereiken, moeten verschillende overheidsniveaus aan de slag met grenzeloos werken. Op Europees niveau is veel aandacht voor grensoverschrijdende samenwerking. De Europese Commissie komt in 2016 met een agenda voor nieuwe vaardigheden voor Europa en een arbeidsmobiliteitspakket. Dat zijn goede vooruitzichten. De VNG praat via het Comité van de Regio’s en het Congres van de Raad van Europa – bestaande uit lokale en re­gionale bestuurders uit de 47 lidstaten – mee over de invulling van deze voorstellen. Ik zal mijn dubbelmandaat als VNG-bestuurlijk portefeuillehouder Grensoverschrijdende Samenwerking daarbij optimaal benutten.

  Ook op nationaal en lokaal niveau zijn er meer initiatieven. Het ‘Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeidsmarkt’ zet zich ervoor in om, samen met grensregio’s, werken en ondernemen over de grens makkelijker te maken. We zoeken contact met experts, veelal ondernemers in grensgebieden, om samen na te denken over oplossingen. En in onze gemeente Coevorden wordt, met behulp van Interreg Europe, een platform georganiseerd met andere Europese gemeenten met grensoverschrijdende bedrijventerreinen om zo kennisuitwisseling tot stand te brengen. Ook probeert Coevorden de regeringen van Nederland en Nedersaksen/Duitsland ertoe te bewegen in een afgebakend deel van het grensgebied te gaan experimenteren met innovatieve regelgeving. Een zone waarin het gemakkelijker wordt voor de bewoners om over de grens te gaan werken, ondernemen of studeren.

  Smeermiddel
  Het sectorplan Grenzeloos werken is geen wondermiddel. Om knelpunten op te lossen, is voortdurende inspanning nodig van alle partijen, zoals gemeenten, provincie, Euregio, Rijk, UWV en Arbeitsagentur. Maar het sectorplan is wel een meer dan welkom smeermiddel en hopelijk het begin van blijvende politieke aandacht voor grenzeloos werken, zodat de initiatieven die er nu al zijn slagen en een vervolg kunnen krijgen.

  ++++++++++++++++
  Burgemeester Bert Bouwmeester van ­Coevorden is lid van de VNG commissie Europa en Internationaal (portefeuillehouder Grensoverschrijdende Samenwerking), lid van de Nederlandse delegatie Comité van de Regio’s en het Congres, lid van het Actieteam grens­overschrijdende economie en voorzitter van de Eems Dollard Regio.

  VNG Magazine nr. 2, 5 februari 2016, pagina 30

Plaats een reactie

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *