Raad omarmt rapport Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Wie helpt de Raad?

Op 30 juni heeft de gemeenteraad het rapport ‘Nieuwe ronde, nieuwe kansen’ omarmd. In het rapport zijn aanbevelingen gedaan om inwoners meer ruimte te geven bij vergaderingen van de raad. Directe aanleiding was een evaluatie van het vergadermodel van de raad. Gaandeweg het traject werd duidelijk dat alleen een ander vergadermodel niet genoeg is. Er zijn meer veranderingen nodig om inwoners, instellingen en bedrijven meer ruimte te geven bij politieke discussies. Alle veranderingen staan als aanbevelingen in het rapport.
De manier van vergaderen van de Politieke Markt Coevorden wordt losgelaten. Daarvoor in de plaats is er 1x per maand een commissievergadering en 14 dagen later de raadsvergadering waarin de besluiten worden genomen. De eerste commissievergadering is op dinsdag 1 september om 19.30 uur.

Meer ruimte voor inwoners
Allereerst worden er technische veranderingen voor de vergaderingen voorgesteld. Deze leiden tot meer politiek-inhoudelijke discussies in de gemeenteraad. Dit kan de herkenbaarheid en aantrekkelijkheid voor inwoners vergroten. Ook veranderen de spelregels rond het inspreken voor inwoners waardoor er meer ruimte is voor gesprek tussen insprekers, raad en college. Daarnaast gaat een aantal aanbevelingen over hoe inwoners meer leidend kunnen zijn bij ontwikkeling van beleid en plannen. Inwoners krijgen een grote rol in het besluitvormingsproces. Nieuw is daarbij dat betrokken inwoners dan niet alleen over de inhoud meepraten, maar ook over de beste manier om tot goede besluitvorming te komen. In de rest van dit jaar worden beleidsvoorstellen op het gebied van armoedebeleid en welstand op zo’n nieuwe manier ontwikkeld. Deze twee pilots moeten leiden tot verdere verbeteringen.

Onderwerpen op agenda
Tenslotte heeft de raad aangegeven dat het voor (groepen) inwoners mogelijk moet zijn om onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad te zetten. Hoe je dat het beste kunt doen, is een vraag die nu nog openstaat. De raad wil deze vraag graag samen met u beantwoorden. Dit doet zij tijdens een bijeenkomst op woensdag 9 september.

Uitnodiging
We nodigen u graag uit voor deze bijeenkomst met een aantal raadsleden op woensdag 9 september om 19.30 uur in de Picardtzaal in het Hof van Coevorden. Mocht u bij deze bijeenkomst aanwezig willen zijn, kunt u dit doorgeven via griffie@coevorden.nl of telefonisch 14 0524.

Bron: website Gemeente Coevorden
Gedeeld

Plaats een reactie

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *