Meer dan zes ton beschikbaar voor dorps- en wijkinitiatieven Coevorden

Het college van burgemeester en wethouders van Coevorden stelt dit jaar 660.000 euro beschikbaar voor het Stimuleringsfonds van de gemeente. Dorpen en wijken kunnen een verzoek voor een bijdrage indienen.

Het Stimuleringsfonds van de gemeente Coevorden bestaat sinds 2015. Vanaf dat moment is samen met dorps- en wijkverenigingen invulling gegeven aan de subsidieregeling.

Twee soorten initiatieven

Net als vorig jaar is er geld voor twee verschillende soorten initiatieven beschikbaar. Voor een bijdrage uit deel één van de regeling komen initiatieven in aanmerking die bijdragen aan de leefbaarheid van de omgeving. Hiervoor is maximaal 10.000 euro per aanvraag beschikbaar.
Het tweede deel van de regeling is voor activiteiten die binnen de werkwijze van ‘Coevorden Verbindt’ vallen. Het gaat om nieuwe manieren van samenwerken tussen inwoners en gemeente en een grotere betrokkenheid van inwoners bij overheidstaken.

Meer overleg

Dorps- en wijkverenigingen gaven vorige maand tijdens de evaluatiebijeenkomst aan graag een aantal punten te veranderen. Volgens de gemeente is dit jaar meer overleg mogelijk tussen initiatiefnemers en de jury. Ook wordt bekendgemaakt wie op welke initiatieven stemde tijdens de zogeheten initiatievenmarkt.

Aanvragen

Een bijdrage uit het eerste deel van het fonds kan via dorpsbelangen- en wijkverenigingen aangevraagd worden via de gemeente, voor deel twee is alleen afstemming met deze organisaties nodig.

Bron: RTV Drenthe

Gedeeld

Plaats een reactie

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *