Voorkeursvariant zuidelijke ontsluitingsweg Coevorden vastgesteld

Een tracé over het terrein van de firma Wildkamp (onderdeel van de Jarola groep) geldt als voorkeursvariant voor de realisatie van een zuidelijke ontsluitingsweg bij Coevorden. Het college van b en w heeft deze variant vastgesteld als de meest wenselijke om bedrijventerrein Leeuwerikenveld 2 te ontsluiten, de Jarola groep heeft aangegeven hier medewerking aan te willen verlenen. Nu de voorkeur is uitgesproken kan met de betrokken partijen gewerkt worden aan een definitief ontwerp. De zuidelijke ontsluitingsweg is ook de basis voor een mogelijke ‘zuidelijke rondweg’ die het Europark kan ontsluiten richting de N34.

 

De wens om bedrijventerrein Leeuwerikenveld 2 direct aan te sluiten op de N34 bestaat al langer. Nu er zicht is op de aanpak van de N34 ter hoogte van het Klooster, wil de gemeente met werkzaamheden voor een ontsluitingsweg hier zoveel mogelijk op aansluiten. Verkeer dat nu via de Monierweg en de Krimweg de stad verlaat, kan met een zuidelijke ontsluitingsweg rechtstreeks vanaf het bedrijventerrein richting de N34. De Jarola Groep en de Bakker Groep hebben aangegeven mee te willen werken aan de zuidelijke ontsluitingsweg.

 

In de toekomst verwacht de gemeente een toename van het verkeer van en naar de bedrijventerreinen in Coevorden, zeker door verdere uitbreiding van het Europark. De voorkeursvariant voor de zuidelijke ontsluitingsweg biedt in de toekomst ook de mogelijkheid om het Europark hierop aan te sluiten, door middel van een ‘zuidelijke rondweg’. Daarnaast wil de provincie in de komende jaren een deel van de N34, van Coevorden-noord richting de A37, verdubbelen. Deze maatregelen dragen bij aan de economische kansen in Coevorden en zorgen er tegelijkertijd voor dat ook bij groei van bedrijvigheid en verkeer de doorstroming goed blijft.

 

(Bron: Dagblad van het Noorden)

Gedeeld

Plaats een reactie

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *