Biovergister

Kort verslag informatiebijeenkomst inzake biovergister ’t Haantje op 11 maart 2016

Op 11 maart jl. werd er door de nieuwe eigenaar van de Biovergister in ’t Haantje, de heer Nijman, een informatiebijeenkomst georganiseerd bij Wielens in Noord Sleen. Inwoners die in de nabijheid van de biovergister wonen en de fractievoorzitter van BBC2014 waren hiervoor uitgenodigd. De heer Hazelaar, vergunninghouder en verpachter van de grond waarop de biovergister staat, gaf samen met de heer Nijman uitleg over hun plan om de biovergister binnen enkele weken opnieuw op te starten. Deze uitnodiging kwam niet zo maar uit de lucht vallen. In de afgelopen periode waren er door het onjuist handelen van vorige eigenaren veel klachten ontstaan over stankoverlast en overdadige meststortingen die niet volgens de richtlijnen van de vergunning werden uitgevoerd.

Tijdens de bijeenkomst, die druk bezocht was, zijn er door de deelnemers op basis van negatieve ervaringen veel kritische vragen gesteld. Behalve de stankoverlast ervaren de directe omwoners het zicht op de enorme biovergister als een storend element. Zij maken zich zorgen over de leefbaarheid op hun woonlocatie en de ontwaarding van hun huis. Vragen werden gesteld over hoe men denkt de stankoverlast te voorkomen, het zicht op de biovergister te verbergen achter een singel van bomen en of er een mogelijkheid is om in aanmerking te komen voor planschade bij waardevermindering van het huis.

Het was een goede en constructieve bijeenkomst op een enkele heftige emotionele uitspatting van een van de omwonenden na. Een heldere uitleg werd gegeven over het bedrijfsklaar maken van de biovergister, het exploiteren conform de richtlijnen zoals in de vergunning is vastgelegd en het in overleg met omwonenden aanbrengen van bossage om het zicht op de vergister te verbeteren. Overigens zal de gemeente via de Regionale Uitvoerings Dienst (RUD) de vinger strak aan de pols houden om eerdere misstanden te voorkomen.

Jenny Streur

Fractievoorzitter BBC2014.

Gedeeld

2 reacties op “Kort verslag informatiebijeenkomst inzake biovergister ’t Haantje op 11 maart 2016

Plaats een reactie

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *