Leader subsidie voor buitengebieden

Steun voor eigenaren van ‘karakteristieke objecten’

De gemeente Coevorden wil eigenaren van karakteristieke panden stimuleren hun eigendom goed te onderhouden. Eigenaren krijgen de mogelijkheid geld te lenen voor onderhoudswerkzaamheden. Daarnaast wordt in het facetbestemmingsplan ‘karakteristieke objecten’ een regeling opgenomen die de panden moet beschermen tegen sloop.

De gemeenteraad van Coevorden is met het voorstel akkoord gegaan.

Achtergrond
In 2011 is er in de gemeente een cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd. Uit deze lijst is in 2013 in samenwerking met de historische verenigingen uit de
gemeente een selectie gemaakt van 418 panden. In 2015 lag het facetbestemmingsplan ter inzage en in december van 2015 zijn eigenaren van de
betreffende panden op de hoogte gebracht.

Behoud
De in het facetbestemmingsplan opgenomen sloopregeling moet voorkomen dat karakteristieke panden te gemakkelijk verdwijnen. Sloopwerkzaamheden mogen
alleen worden uitgevoerd als deze de karakteristieke waarden niet aantasten.

Stimuleringslening
De gemeente wil de eigenaren van de karakteristieke panden helpen om hun eigendom goed te kunnen onderhouden en stelt daarvoor leningen met een lage
rente beschikbaar. Het gaat dan om maximaal 20.000,- euro per aanvraag. Dit is geregeld in de Verordening Stimuleringslening karakteristieke objecten. Met deze nieuwe verordening komt de verordening Leningen Stedelijke vernieuwing Coevorden 2006 te vervallen.

Erfgoed
De gemeente heeft met de nieuwe regeling een instrument dat het waardevolle erfgoed in de gemeente ten goede komt. Het betreft een stimuleringsregeling
gericht op het behoud van karakteristieke objecten in de vorm van onderhoud, herstel en restauratie.

Uitgebreide informatie
Uitgebreide informatie en de Verordening stimuleringslening karakteristieke objecten is te vinden op www.coevorden.nl/bouwen/verordeningstimuleringslening-karakteristieke-objecten-coevorden.

Gedeeld

Plaats een reactie

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *