Raad omarmt rapport Nieuwe ronde, nieuwe kansen

Ruimte voor nieuw beleid in begroting 2017

In de begroting van de gemeente Coevorden voor 2017 is ruimte voor nieuw beleid. Dankzij extra middelen vanuit het Rijk, en de bezuinigingen in de gemeente in de afgelopen jaren, staat Coevorden er financieel iets beter voor. Voorzichtigheid is nog geboden, maar er is geld beschikbaar om kritisch naar huidige bezuinigingen te kijken en nieuwe ontwikkelingen in gang te zetten.

Het college van burgemeester en wethouders stelde 18 oktober de begroting voor 2017 vast. Op 1 november bespreken de gemeenteraadsleden in de commissievergadering het voorstel, op 8 november neemt de raad een besluit over de begroting.

Ruimte

Gemeenten varen mee op de financiële situatie van het Rijk. Gaan daar de budgetten naar beneden, dan heeft dat zijn weerslag op de gemeentelijke financiën. Bij het Rijk is voor 2017 meer geld beschikbaar en daarom ontvangt de gemeente meer van het Rijk.

In de afgelopen jaren zijn verschillende bezuinigingen ingezet. Van deze bezuinigingen is een groot deel gerealiseerd. Er is nog een extra stap te gaan, maar gezien de huidige financiële situatie stelt het college voor kritisch te kijken naar effecten van een aantal bezuinigingen. Een voorbeeld daarvan is het onderhoud van het groen. In de afgelopen jaren is het onderhoudsniveau al verlaagd, dit blijft ook zo. Wel wil het college in gesprek met partijen in dorpen en wijken, om te kijken of er met het bestaande budget een beter resultaat gehaald kan worden. Daarnaast was het plan om nog verder te bezuinigen, bijvoorbeeld op de bestrijding van de eikenprocessierups en het onderhoud van bomen. Het college stelt voor om deze verdere bezuinigingen niet volledig door te voeren.

Wethouder Jan Zwiers

Bijschrift foto: ‘Mede dankzij inspanningen van inwoners, allerlei organisaties, bedrijven en de ambtelijke organisatie presenteren wij met tevredenheid en enige trots de begroting. Het overschot is ruim 1.086.000 euro, dat oploopt naar een verwacht overschot van 1.591.000 euro in 2020’, zegt wethouder Jan Zwiers (BBC2014) in een toelichting op de gemeentelijke begroting. 

Gemeentelijke lasten

In de afgelopen jaren zijn de lasten voor inwoners hoger geworden. Nu de financiële situatie van de gemeente verbetert, heeft dit ook effect heeft op de lasten van inwoners. Het college stelt voor om de gemiddelde lokale lastendruk niet te laten stijgen.

Vierkant voor werk

In de begroting wordt een reservering gedaan voor werkgelegenheid en economie. Voor de toekomst is het belangrijk dat de werkgelegenheid groeit en de regio economisch sterker wordt. Met het project ‘Vierkant voor Werk’ gaan de gemeenten Coevorden, Emmen, Hardenberg en Hoogeveen hiermee gezamenlijk aan de slag. Ze werken daarbij samen met de Provincie Drenthe, het Ministerie van Economische zaken, het bedrijfsleven en onderwijsinstellingen.

Coevorden Verbindt

Voor 2017 blijft de samenwerking met inwoners, verenigingen en bedrijven van groot belang. Initiatieven vanuit dorpen en wijken worden gewaardeerd. Het stimuleringsfonds voor dorps- en wijkinitiatieven wordt voorzien van meer budget waardoor meer projecten kunnen worden uitgevoerd.

Projecten die in het komend jaar lopen zijn onder andere het kijken naar een mogelijke herziening van het welstandsbeleid, en het invullen van een nieuwe woonvisie, samen met inwoners. Met wijk- en dorpsbelangen praten we ook over de mogelijkheden van wijk- en dorpsbudgetten.

Gedeeld

Eén reactie op “Ruimte voor nieuw beleid in begroting 2017

Plaats een reactie

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *