Grondprijzen van bouwkavels in de gemeente Coevorden blijven gelijk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden heeft besloten nog geen grondprijsverhoging voor woningbouwlocaties door te voeren. Er worden wel weer kavels verkocht, nadat dit toch lange tijd lastig was. Mede door de historisch lage hypotheekrente en door een toename van het consumentenvertrouwen begint de belangstelling voor woningbouwkavels weer aan te trekken. Ondanks deze signalen is het nog te vroeg om de kavelprijs te verhogen. Het herstel op de woningmarkt moet steviger zijn om prijsverhogingen door te voeren.

 De prijzen voor de bedrijventerreinen Coevorden Europark, Leeuwerikenveld II en Schoonoord blijven ook gelijk.

Bewoners van wie de tuin of het perceel grenst aan openbaar groen, dat niet als structureel groen wordt gezien en geen onderdeel maakt van de gemeentelijke infrastructuur en de hoofdgroenstructuur, hebben de mogelijkheid om deze grond te kopen om hun tuin of perceel uit te breiden. De prijs wordt per 1 juli 2016 aangepast naar een prijs die ligt tussen de €20,- en €35,- per m2 exclusief btw en kosten koper. De ligging van de groenstrook en de daarbij horende bouw- en gebruiksmogelijkheden zijn van invloed op de prijs. Voor een perceel van boven de 200m2 of voor grond met bebouwingsmogelijkheden is een taxatie vereist.

Gedeeld

Plaats een reactie

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *