College presenteert positieve halfjaarrapportage aan de gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden heeft een positieve tussentijdse financiële rapportage over het jaar 2017 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad.

De resultaten van de inspanningen en het bestuursprogramma ‘Coevorden Verbindt’ worden steeds beter zichtbaar. De forse bezuinigingen, die de gemeente aan het begin van de bestuursperiode moest doorvoeren, dragen nu zichtbaar bij aan een betere financiële positie. Ook het financiële resultaat van de halfjaarrapportage maakt dit duidelijk. In deze rapportage wordt op basis van het eerste halfjaar inzicht gegeven in het verwachte financiële eindresultaat van het hele kalenderjaar. Het college heeft de gemeenteraad een halfjaarrapportage aangeboden met een positief verwacht saldo van circa € 2,5 miljoen.

Ruimte voor investeringen

Ondanks de positieve verwachting, blijft de gemeente Coevorden voorzichtig met haar uitgaven. Met het doorvoeren van de bezuinigingen is inmiddels een nieuwe basis bepaald. Om deze basis op een goed niveau te krijgen, moeten er nog wel investeringen gedaan worden. Hiervoor biedt het positieve resultaat ook de ruimte. Zo wil de gemeente investeren in de kwaliteit van haar dienstverlening en de wettelijke gemeentelijke taken. Ook ontwikkelingen als de woonvisie, duurzaamheid en het beheer van de openbare ruimte vragen wellicht nog financiële bijdragen.

Op naar de toekomst

Het college heeft aangegeven dat zij het proces rondom het financieel gezond krijgen van Coevorden goed blijft volgen. Het college zal, op basis van de huidige financiële vooruitzichten, bij de begrotingsbehandeling met voorstellen komen ten behoeve van de benodigde investeringen.

Gedeeld

Plaats een reactie

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *