Bermen Benneveld in eigen beheer

Gijsbert Six en Norbert Kusters geestelijke vaders “Bloeiend Benneveld”

Gijsbert Six en Norbert Kusters uit Benneveld zijn er in geslaagd, met financiering van de gemeente, een project op poten te zetten waarmee de biodiversiteit van de bermen rond Benneveld wordt verbeterd. Afgelopen zaterdag (15 april) vond de officiële start van dit project plaats. Het initiatief draagt de titel “Bloeiend Benneveld” en wordt enthousiast gesteund door “De Naobers Benneveld”.

Subsidie Stimuleringsfonds

Het belang van biodiversiteit is onomstreden. Honderden hectares rond de dorpen worden goed beheerd door instanties als het Drents Landschap en Natuurmonumenten maar de verbindingen tussen de terreinen zijn beperkt. Bermen kunnen die verbinding versterken mits ze ecologisch beheerd worden en dat gaat nu gebeuren. De subsidie uit het stimuleringsfonds gaat daarbij helpen. Bevordering van natuurlijke waarden en samenwerking tussen het dorp en de gemeente zijn de belangrijkste doelen van het bermenproject.

Gemotiveerde dorpsgenoten

Norbert en Gijsbert hebben diverse keren met Klaas Mulder en John de Vegt van de gemeente gesproken over de beste aanpak. Het resultaat daarvan is een concreet beheerplan. Daarbij wordt er van uitgegaan dat mensen uit Benneveld meedoen. Inmiddels hebben een tiental gemotiveerde dorpsgenoten zich aangemeld. Maar het meeste werk wordt uitbesteed voor machinaal beheer. Verbinding tussen bewoners wordt ook bereikt door lokale landbouwers te betrekken bij de uitvoering. Zo werkten enkele landbouwers uit Benneveld graag mee in ruil voor de afgegraven grond. De subsidie maakt het mogelijk  een smalle cyclo-maaier aan te schaffen.

Variëteit van de begroeiing

En waar dient dit nu allemaal toe? Het gaat om het beheren van bermen in en rond Benneveld waarin insecten, muizen en andere kleine dieren kunnen overleven. Hiervoor is het nodig dat de bodem verschraalt en de variëteit van de begroeiing toeneemt. Simpel gezegd: herstel van het biologisch evenwicht rond  de bebouwde kom.

Onlangs is begonnen met het afschrapen van de tussenberm van de weg van Benneveld naar de Stroeten, richting Zweeloo. Een goed begin want dat is een soort leerproject. Niet te omvangrijk en zichtbaar voor de Bennevelders. De berm werd ongeveer zeven centimeter afgegraven en door de dorpsbewoners ingezaaid met een inheems mengsel van bloemen en kruiden. Vervolgens wordt er één of twee keer per jaar gemaaid en het is de bedoeling dat lokale landbouwers het maaisel in gecomposteerde vorm gaan gebruiken voor hun land. In totaal gaat het om ongeveer zes hectare berm.

De kop is er af. Felicitaties voor de dorpsvereniging van Benneveld en veel succes in de komende jaren!

Bijschrift foto: Afgelopen zaterdag vond de start plaats van het project Bloeiend Benneveld. Gijsbert Six en Norbert Kusters zijn trots op het initiatief. ‘Honderden hectares rond de dorpen worden goed beheerd, maar de verbindingen tussen de terreinen zijn beperkt. Bermen kunnen die verbinding versterken mits ze ecologisch beheerd worden en dat gaat nu gebeuren.’ (Foto: Bert Huguenin)

Gedeeld

Plaats een reactie

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *