BBC2014 noemt adviesraad voor het sociale domein ‘nieuwe mijlpaal’

Tijdens de raadsvergadering op 12 april j.l. noemde BBC2014 de oprichting van een Adviesraad weer een mijlpaal in al het werk om het sociaal domein goed op de rails te krijgen. ‘Een belangrijke stap, want daarmee heeft de gemeente Coevorden de verplichte cliënten- en burgerparticipatie geregeld’, aldus de raadsfractie.

De raadsfractie van BBC2014 benadrukte het belang van het leggen van verbindingen in en met de samenleving. ‘Goede zorg is belangrijk, maar ook de leefbaarheid in de dorpen en wijken. Hoe groter de leefbaarheid, hoe beter onze inwoners het doen.’ BBC2014 vraagt de nieuwe Adviesraad om hier aandacht voor te hebben en te letten op wat onze inwoners zelf hiervoor aan voorstellen aandragen.

De verordening waar de raad haar goedkeuring aan moest geven, geeft aan dat leden van de Adviesraad niet noodzakelijkerwijs in de gemeente Coevorden hoeven te wonen. BBC2014 benadrukte dat juist een lokale betrokkenheid van leden belangrijk kan zijn vanuit het leefbaarheidsaspect, en adviseert om dat hooguit als tweede scenario te hanteren.

Het raadsvoorstel en de verordening werden met algemene stemmen door de raad aangenomen.

Gedeeld

Plaats een reactie

Je emailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *